תפרחת אליאן - T20/C4 - Alien
במלאיתיקון עולםאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪109 - ₪199 מתוך 16 בתי מרקחת
תפרחת אליאן - T20/C4 - Alien
במלאיתיקון עולםאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪109 - ₪199 מתוך 16 בתי מרקחת
תפרחת רטרו הייז - T20/C4 - Retro Haze
במלאיגרין פילדססאטיבהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪169 - ₪200 מתוך 11 בתי מרקחת
תפרחת רטרו הייז - T20/C4 - Retro Haze
במלאיגרין פילדססאטיבהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪169 - ₪200 מתוך 11 בתי מרקחת
תפרחת פ.ס.י או.ג'י - T20/C4 - P.S.Y OG
במלאיגרין פילדסאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪179 - ₪200 מתוך 9 בתי מרקחת
תפרחת פ.ס.י או.ג'י - T20/C4 - P.S.Y OG
במלאיגרין פילדסאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪179 - ₪200 מתוך 9 בתי מרקחת
תפרחת אס אף וי ריין - T20/C4 - SFV Rain
במלאיטוגדר פארמהאינדיקהתוקף 31/05/2025
מחיר ₪299 - ₪349 מתוך 74 בתי מרקחת
תפרחת אס אף וי ריין - T20/C4 - SFV Rain
במלאיטוגדר פארמהאינדיקהT20/C4תוקף 31/05/2025
מחיר ₪299 - ₪349 מתוך 74 בתי מרקחת
תפרחת סקייפול - T20/C4 - Skyfall
במלאיתיקון עולםסאטיבהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪115 - ₪199 מתוך 15 בתי מרקחת
תפרחת סקייפול - T20/C4 - Skyfall
במלאיתיקון עולםסאטיבהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪115 - ₪199 מתוך 15 בתי מרקחת
תפרחת אוג'י מלאווי - T20/C4 - OG Malawi
במלאיפלאנטיסאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪229 - ₪269 מתוך 11 בתי מרקחת
תפרחת אוג'י מלאווי - T20/C4 - OG Malawi
במלאיפלאנטיסאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪229 - ₪269 מתוך 11 בתי מרקחת
תפרחת פיקו פרפל ריין מיני - T20/C4 - Pico Purple Rain  Mini
במלאיאיי.אמ.סיאינדיקה
מחיר ₪279 מתוך 2 בתי מרקחת
תפרחת פיקו פרפל ריין מיני - T20/C4 - Pico Purple Rain  Mini
במלאיאיי.אמ.סיאינדיקהT20/C4
מחיר ₪279 מתוך 2 בתי מרקחת
תפרחת קולור ליין לבן - T20/C4 - Color Line White
במלאיקוליברי פארמהסאטיבהתוקף 30/01/2025
מחיר ₪189 - ₪229 מתוך 2 בתי מרקחת
תפרחת קולור ליין לבן - T20/C4 - Color Line White
במלאיקוליברי פארמהסאטיבהT20/C4תוקף 30/01/2025
מחיר ₪189 - ₪229 מתוך 2 בתי מרקחת
תפרחת סידני הרבור - T20/C4 - Sydney Harbor
במלאישיח מדיקלאינדיקהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪199 - ₪227 מתוך 14 בתי מרקחת
תפרחת סידני הרבור - T20/C4 - Sydney Harbor
במלאישיח מדיקלאינדיקהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪199 - ₪227 מתוך 14 בתי מרקחת
תפרחת טרופי בי - T20/C4 - Tropi.B
במלאיגרין פילדסהיברידיתוקף 30/04/2025
מחיר ₪285 - ₪329 מתוך 49 בתי מרקחת
תפרחת טרופי בי - T20/C4 - Tropi.B
במלאיגרין פילדסהיברידיT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪285 - ₪329 מתוך 49 בתי מרקחת
תפרחת אר בי - T20/C4 - R:B
במלאיקנדוקהיברידיתוקף 30/04/2025
מחיר ₪296 - ₪329 מתוך 13 בתי מרקחת
תפרחת אר בי - T20/C4 - R:B
במלאיקנדוקהיברידיT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪296 - ₪329 מתוך 13 בתי מרקחת
תפרחת פוג'י - T20/C4 - Fuji
במלאיקנאביס פארם ישראלהיברידיתוקף 28/02/2025
מחיר ₪99 - ₪149 מתוך 29 בתי מרקחת
תפרחת פוג'י - T20/C4 - Fuji
במלאיקנאביס פארם ישראלהיברידיT20/C4תוקף 28/02/2025
מחיר ₪99 - ₪149 מתוך 29 בתי מרקחת
תפרחת אל.צ'י - T20/C4 - L.Chi
במלאיגרין פילדסאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪245 - ₪299 מתוך 37 בתי מרקחת
תפרחת אל.צ'י - T20/C4 - L.Chi
במלאיגרין פילדסאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪245 - ₪299 מתוך 37 בתי מרקחת
תפרחת ביבי. מו  - T20/C4 - BB. Moo
במלאיגרין פילדססאטיבהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪245 - ₪299 מתוך 33 בתי מרקחת
תפרחת ביבי. מו  - T20/C4 - BB. Moo
במלאיגרין פילדססאטיבהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪245 - ₪299 מתוך 33 בתי מרקחת
תפרחת יו.פו - T20/C4 - U.Poo
במלאיגרין פילדסהיברידיתוקף 30/05/2025
מחיר ₪245 - ₪299 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת יו.פו - T20/C4 - U.Poo
במלאיגרין פילדסהיברידיT20/C4תוקף 30/05/2025
מחיר ₪245 - ₪299 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת מיני אס - T20/C4 - Mini Ace
במלאיקנאביס פארם ישראלאינדיקהתוקף 31/05/2025
מחיר ₪89 - ₪149 מתוך 25 בתי מרקחת
תפרחת מיני אס - T20/C4 - Mini Ace
במלאיקנאביס פארם ישראלאינדיקהT20/C4תוקף 31/05/2025
מחיר ₪89 - ₪149 מתוך 25 בתי מרקחת
תפרחת אטומיק איילנד - T20/C4 - Atomic Island
במלאיפלאנטיססאטיבהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪219 - ₪269 מתוך 31 בתי מרקחת
תפרחת אטומיק איילנד - T20/C4 - Atomic Island
במלאיפלאנטיססאטיבהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪219 - ₪269 מתוך 31 בתי מרקחת
תפרחת סולו #47  - T20/C4 - Solo #47
במלאימדוקאןאינדיקהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪339 - ₪379 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת סולו #47  - T20/C4 - Solo #47
במלאימדוקאןאינדיקהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪339 - ₪379 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת איי אן בי - T20/C4 - ANB
במלאיגרין פילדסאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪285 - ₪329 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת איי אן בי - T20/C4 - ANB
במלאיגרין פילדסאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪285 - ₪329 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת איי.סי מן  - T20/C4 - I.C Man
במלאיגרין פילדסהיברידיתוקף 30/04/2025
מחיר ₪285 - ₪329 מתוך 53 בתי מרקחת
תפרחת איי.סי מן  - T20/C4 - I.C Man
במלאיגרין פילדסהיברידיT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪285 - ₪329 מתוך 53 בתי מרקחת
תפרחת ג'אנגל אף - T20/C4 - Jungle F
במלאישיח מדיקלהיברידיתוקף 30/04/2025
מחיר ₪320 - ₪379 מתוך 79 בתי מרקחת
תפרחת ג'אנגל אף - T20/C4 - Jungle F
במלאישיח מדיקלהיברידיT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪320 - ₪379 מתוך 79 בתי מרקחת
תפרחת קאם סי - T20/C4 - Chem C
במלאישיח מדיקלאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪290 - ₪329 מתוך 42 בתי מרקחת
תפרחת קאם סי - T20/C4 - Chem C
במלאישיח מדיקלאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪290 - ₪329 מתוך 42 בתי מרקחת
תפרחת אס.בלוק - T20/C4 - S.BLock
במלאישיח מדיקלאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪289 - ₪349 מתוך 84 בתי מרקחת
תפרחת אס.בלוק - T20/C4 - S.BLock
במלאישיח מדיקלאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪289 - ₪349 מתוך 84 בתי מרקחת
תפרחת אקספלורר מיניז - T20/C4 - Explorer Miniz
במלאיטוגדר פארמהאינדיקהתוקף 30/04/2025
מחיר ₪119 - ₪149 מתוך 13 בתי מרקחת
תפרחת אקספלורר מיניז - T20/C4 - Explorer Miniz
במלאיטוגדר פארמהאינדיקהT20/C4תוקף 30/04/2025
מחיר ₪119 - ₪149 מתוך 13 בתי מרקחת
תפרחת דה ג'י אם זד - T20/C4 - GMZ
במלאיטוגדר פארמהאינדיקהתוקף 28/02/2025
מחיר ₪299 - ₪349 מתוך 76 בתי מרקחת
תפרחת דה ג'י אם זד - T20/C4 - GMZ
במלאיטוגדר פארמהאינדיקהT20/C4תוקף 28/02/2025
מחיר ₪299 - ₪349 מתוך 76 בתי מרקחת
תפרחת מצדה - T20/C4 - Masada
במלאישיח מדיקלאינדיקהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪119 - ₪199 מתוך 40 בתי מרקחת
תפרחת מצדה - T20/C4 - Masada
במלאישיח מדיקלאינדיקהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪119 - ₪199 מתוך 40 בתי מרקחת
תפרחת פסיפיק רים - T20/C4 - Pacific Rim
במלאישיח מדיקלסאטיבהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪142 - ₪169 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת פסיפיק רים - T20/C4 - Pacific Rim
במלאישיח מדיקלסאטיבהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪142 - ₪169 מתוך 43 בתי מרקחת
תפרחת דה ווייט ראנטז - T20/C4 - The White Runtz
במלאיטוגדר פארמההיברידיתוקף 31/12/2024
מחיר ₪305 - ₪349 מתוך 18 בתי מרקחת
תפרחת דה ווייט ראנטז - T20/C4 - The White Runtz
במלאיטוגדר פארמההיברידיT20/C4תוקף 31/12/2024
מחיר ₪305 - ₪349 מתוך 18 בתי מרקחת
תפרחת דאבליו אר אם - T20/C4 - WRM
במלאיטוגדר פארמההיברידיתוקף 30/12/2024
מחיר ₪259 - ₪349 מתוך 25 בתי מרקחת
תפרחת דאבליו אר אם - T20/C4 - WRM
במלאיטוגדר פארמההיברידיT20/C4תוקף 30/12/2024
מחיר ₪259 - ₪349 מתוך 25 בתי מרקחת
תפרחת באדז #2 מיני - T20/C4 - Budz #2 Mini
במלאיבזלת פארמההיברידיתוקף 31/03/2025
מחיר ₪170 - ₪199 מתוך 35 בתי מרקחת
תפרחת באדז #2 מיני - T20/C4 - Budz #2 Mini
במלאיבזלת פארמההיברידיT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪170 - ₪199 מתוך 35 בתי מרקחת
תפרחת באדז #5 מיני - T20/C4 - Budz #5 Mini
במלאיבזלת פארמהאינדיקהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪170 - ₪199 מתוך 31 בתי מרקחת
תפרחת באדז #5 מיני - T20/C4 - Budz #5 Mini
במלאיבזלת פארמהאינדיקהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪170 - ₪199 מתוך 31 בתי מרקחת
תפרחת באדז #8 מיני - T20/C4 - Budz #8 Mini
במלאיבזלת פארמהסאטיבהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪170 - ₪199 מתוך 22 בתי מרקחת
תפרחת באדז #8 מיני - T20/C4 - Budz #8 Mini
במלאיבזלת פארמהסאטיבהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪170 - ₪199 מתוך 22 בתי מרקחת
תפרחת ג'י (G) - T20/C4 - G
במלאיגרינמדסאטיבהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪290 - ₪349 מתוך 41 בתי מרקחת
תפרחת ג'י (G) - T20/C4 - G
במלאיגרינמדסאטיבהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪290 - ₪349 מתוך 41 בתי מרקחת
תפרחת גורילה קוש מיניז - T20/C4 - Gorilla Kush Miniz
במלאיפלאנטיסאינדיקהתוקף 31/03/2025
מחיר ₪189 - ₪209 מתוך 27 בתי מרקחת
תפרחת גורילה קוש מיניז - T20/C4 - Gorilla Kush Miniz
במלאיפלאנטיסאינדיקהT20/C4תוקף 31/03/2025
מחיר ₪189 - ₪209 מתוך 27 בתי מרקחת
תפרחת קי ליימז פאנץ' - T20/C4 - Key Limez Punch
במלאיפיס נטורלסהיברידיתוקף 31/03/2026
מחיר ₪185 - ₪239 מתוך 59 בתי מרקחת
תפרחת קי ליימז פאנץ' - T20/C4 - Key Limez Punch
במלאיפיס נטורלסהיברידיT20/C4תוקף 31/03/2026
מחיר ₪185 - ₪239 מתוך 59 בתי מרקחת
תפרחת ג'י ג'י 4 - T20/C4 - GG4
במלאיפיס נטורלסאינדיקהתוקף 31/03/2026
מחיר ₪179 - ₪229 מתוך 57 בתי מרקחת
תפרחת ג'י ג'י 4 - T20/C4 - GG4
במלאיפיס נטורלסאינדיקהT20/C4תוקף 31/03/2026
מחיר ₪179 - ₪229 מתוך 57 בתי מרקחת
המידע באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי מקצועי ואינו מיועד לסיוע בקבלת החלטות רפואיות. יש להתייעץ עם רופא או רוקח לפני קבלת החלטות בנושא טיפול רפואי.